keskiviikko 17. heinäkuuta 2013

Digital Universe

Nykytiede pohtii mahdollisuutta, että asumme digitaalisessa mahdollisesti simuloidussa universumissa. Tällöin voisimme selittää monet ufo ilmiöt helposti. Tämä koskee myös paranormaaleja ilmiöitä.

Asia ei ole kuitenkaan mitenkään yksinkertainen, koska jos universumimme todellakin on digitaalinen tietokone niin silloin se tarkoittaa luultavasti monia asioita.

maanantai 15. heinäkuuta 2013

Todellisuus on harhaa

UFO ilmiöiden ymmärtämisen kannalta pitää kyetä ymmärtämään myös minkälaisessa maailmankaikkeudessa elämme.

The Spiritual Catalyst mainitsee videossaan, että todellisuus on värähdysten summa tilassa. Tässä käsitteessä on yhteneväisyyttä ainakin Fourier muunnokseen (Fourier transformation).
http://fi.wikipedia.org/wiki/Fourier'n_muunnos

Ditaalisissa järjestelmissä on olemassa nopea fourier muunnos eli Fast Fourier Transformation (FFT).
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform

Tässä tietyllä tasolla taajuus (frequency) tulee ymmärrettäväksi. Monelle jatkuvalle funktiolle tiedetään diskreettivastine. Jonkun verran on pohdittu onko universumimme diskreetti eikä jatkuva. Diskreetille tulkinnalle löytyy ainakin jonkin verran näyttöä.
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_physics

http://www.askteal.com/

http://mccabism.blogspot.fi/2011/01/is-universe-discrete-or-continuous.html

Mielenkiintoinen kysymys on sitten, että pyöriikö meidän todellisuutemme sitten lopultakin tietokoneessa tai sellaisessa universumissa, jonka luonne on sellainen, että maailmankaikkeus simulaatio syntyy spontaanisti. Tälläinen "simuloitu" todellisuus selittäisi paljon ufo ilmiöistä. Itse olen jo pitkään pitänyt materiaa ja energiaa informaationa mutta tälläinen olisi tietyllä tavalla tämän ajattelun huipentuma.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maya_(illusion)


Monissa uskonnoissa on vähintään viitteitä todellisuuden informaatiotulkintaan.
http://mysteriousuniverse.org/2011/05/economics-of-esoterica-a-link-between-ufos-and-the-global-economy/

Jos todellisuus on tietynlainen uni; niin silloin teknologinen kulttuuri uneksii ufoista helpommin kuin ei-teknologinen. UFOt ovat nimenomaan teknologisen kulttuurin selite ilmiölle, joka on ihmiskunnan historiassa selitetty enkeleillä.

Subjektiivinen havaitsija ehkä havaitsee sen taajuuden millä itse on. Tällöin tämä radio analogia tulee ymmärrettäväksi, koska radioantennin vahvistaa eniten tietyn taajuisia signaaleja ja niiden moninkertoja. Tässä täytyy muistaa kuitenkin, että radio ei vahvista vain yhtä taajuutta vain isoa joukkoa.
http://www.wolframalpha.com/input/?i=antenna

Jos oletetaan, että ihminen on antenni, joka vahvistaa (eli havaitsee) universumin värähtelyjä. Miten tämä subjektiivinen havainto syntyy ja miten se liittyy suurten ihmisjoukkojen havaintoon. Siirtymä subjektiivisesta havainnosta kollektiiviseen havaintoon?
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=is-space-digital

http://www.huge-entity.com/2006/06/this-discrete-universe-time-exposed.html

http://www.kuro5hin.org/story/2013/3/5/1250/83368

 

sunnuntai 7. heinäkuuta 2013

UFO ilmiötä ei voi ymmärtää ihmisen teollisen teknologian perspektiivistä

Haastattelussa Dr. Mitchell kertoi, että "vuosia Roswellin jälkeen, useat vanhan kaartin sotilashenkilöt - joista osaa uhkasivat ankarat rangaistukset - avautuivat hänelle noista vuosien takaisista tapahtumista. Mitchell päätteli miesten kertomusten perusteella, että maahansyöksy oli aito, ja että hallitus on peitellyt totuutta jo 61-vuotta." Roswellin tapahtumien silminnäkijät ottivat Mitchelliin yhteyttä tämän kuulennon jälkeen, koska olettivat hänen astronauttina ja entisenä paikallisasukkaana olevan luotettava mies.
http://www.ufofinland.org/index.php?id=2&pid=1253

UFO ilmiötä on aikanaan pohdittu ja yritetty ymmärtää teollisen mekaanisen teknologian näköpiiristä. Tälläisessä maailmankuvassa UFO alus ja kontakti tapahtuvat makroskooppisten esineiden ilmapiirissä ja tapahtumat perustuvat klassiseen fysiikkaan.

Ilmeisesti UFO ilmiö ja UFOt eivät kuitenkaan pääasiallisesti perustu makroskooppisiin klassisen fysiikan kautta ymmärrettäviin kappaleisiin vaan ilmiö tapahtuu pääasiassa muualla.
http://www.ufofinland.org/index.php?id=2&pid=1010

UFOja on siis vaikea ymmärtää perinteisen luonnontieteellisen koulutuksen kautta vaan UFO ilmiö on enemmän kiinni postmodernissa todellisuudessa. Itse olen nykyään enemmän postmodernisti kuin modernisti eli tämä ei sinällään ole ongelma (minulle siis, muillehan se saa olla ongelma mutta en terapoi idiootteja). Missään nimessä UFOt eivät kuitenkaan ole mitenkään yliluonnollisia vaikka eivät mahdukaan perinteiseen maailmankuvaan. Itseasiassa mitään yliluonnollista ei voi olla olemassa, koska kaikki on aina tieteen keinoin saavutettavissa, tosin vaadittava tiede voi olla luonteeltaa huomattavasti nykyistä kehittyneempää.
Kaikki määritelmät ovat vanhoja, eivätkä millään muotoa lopullisia. Ne ovat kuitenkin käyttökelpoisia siksi, että ufokenttä on viidenkymmenen vuoden kuluessa levinnyt laajaksi ja tutkimusmielessä se on jotenkin rajattava. Ufo-käsitteen alle mielletään muuten niin viljapeltoympyrät kuin toisten ulottuvuuksien avaruuslähettiläätkin. Meidän tarkastelumme kohteena on nimenomaan em. määritelmien kaltainen tunnistamaton ilmiö, tai ainakin kertomus siitä. Olemme sulkeneet pois kaiken muun, kuten subjektiiviseen tajuntamaailmaan kuuluvat avaruuskontaktit viesteineen sekä niin sanotut ufosieppaukset.
http://www.ufofinland.org/index.php?id=2&pid=1026

Itse pidän sitä vääränä ratkaisuna, että suljetaan pois subjektiivinen tajuntamaailma, koska oma käsitys on, että UFOt eivät ole pääasiallisesti mitenkään selvästi fyysisiä kohteita vaan pitkälti spirituaalisen tason ilmiöitä eli niistä ei jää kunnolla mitään fyysisiä todisteita, koska ne eivät ole täällä perinteisinä fyysisinä olentoina.
http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=16159

http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu01304.pdf

Kehittyneet avaruuslajit kykenevät näyttämään ihmisille itsensä hyvin erilaista kuvastoa käyttäen. Tarina minkä UFOt näyttävät ihmisille on siis tarkoitettu viestinä eivätkä UFO olennot välttämättä ole sellaisia kun kokija ne kokee. Tätä ei pidä kokea valheena eikä sinällään harhautuksena vaan enempi kerronnan muotona tai satuna, joka pyrkii kommunikoimaan ja rakentamaan yhteistä sosiaalisesti jaettua todellisuutta.
http://mysteriousuniverse.org/2010/07/spiritual-vessels-the-spiritual-side-of-ufos/

http://www.bellesprit.com/index.php/our-team/other-contibutors/883-spiritual-ufo#.UdnOTfkwqbo

http://www.viewzone.com/ufo.spirituality.html

http://www.ufodigest.com/article/alien-et-ufo-paranormal-spiritual-change-social-paranormal-network-expands

http://www.delusionresistance.org/ufo/nameofJesus.html

http://www.esolibris.com/articles/ufo/

http://www.esolibris.com/articles/ufo/ufo_physical_subtle_01.php

http://pilgrim777.wordpress.com/table-of-contents/20-et-ufo-aliens-are-fallen-angels/

Historiallisesti UFO ilmiö on ilmeisesti näkynyt pitkälti uskontojen ja niissä koettujen spiritualisten kokemusten kautta. Enkelit jne ovat pitkälti sama ilmiö kuin UFOt. Käytännössä ilmeisesti kristinusko, islam, buddhalaisuus jne käsittelevät pitkälti samaa ufo ilmiötä. Kontekstista ja ajan hengestä riippuen avaruusolentojen ulkomuoto muuttuu siten, että havainnoitsija ja kokija voi kokea sen mielekkäänä.
http://juffo.blogspot.fi/2013/07/ufo-ja-esp.html

UFO ja ESP

UFO ilmiöihin näyttää perustellusti liittyvän vahvasti ESP.
http://www.presidentialufo.com/articles-a-papers/511-telepathy-and-ufo-propulsion

http://www.skeptiko.com/grant-cameron-ufo-sightings-and-extended-consciousness/

Itse olen tainnut tästä kirjoittaa jo useastikin. Ilmeisesti on hyvin hyvät syyt olettaa, että UFOt käyttävät jonkinlaista ESP teknologiaa sekä liikkuessaan että muutoinkin. Hyvä kysymys on sitten, että mitä ESP on? Ilmeisesti ESP ilmiö on luonteeltaan jonkinlainen kenttä ja se liittyy jollain lailla maailmankaikkeuden syvärakenteeseen. QED:ssä todellisuus ja materi/energia itsessään ovat kenttäilmiöitä eli ESP lienee niinden ekstensio. Luultavasti ilmiö liittyy pitkälti universumimme monidimensionaalisuuteen ja siihen miten dimensiot ovat kiertyneet toisiinsa.

ESP ilmiö ilmeisesti voisi myös syntyä niissä tulkinnoissa missä oletetaan, että elämme simuloidussa maailmankaikkeudessa, koska silloin ilmiöt kuten taikuus jne olisivat mahdollisia.
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2013/06/new-theories-of-space-time-laws-of-physics-for-a-holographic-universe.html

Voi olla että UFO ilmiö liittyy vahvasti myös multiversumiin ja osa ufoista voi tulla muista maailmankaikkeuksista (jotka "kelluvat" sellaisessa ei-tilassa jossa on paljon potentiaalisia maailmankaikkeuksia). Ihmistiede ei tunne menetelmää millä voisi näiden oletettujen kuplien välillä liikkua.
http://io9.com/5818008/the-universe-probably-isnt-a-giant-hologram-after-all

Vähän aikaa sitten vielä simuloitua maailmankaikkeutta pidettiin ihan satuna mutta nykyään ainakin jotkut pitävät sitä mahdollisena. Maailmankaikkeus asuu simuloidussa maailmankaikkeudessa sellaisessa paikassa, jossa simulaatio syntyy helposti. Vähän samallalailla kuin tietokoneessa mutta luultavasti maailmankaikkeus ei kuitenkaan pyöri missään varsinaisessa tietokoneessa. Ollaanko tässä jonkinlaisessa virtuaalikoneessa kuten tietokoneissa voi toimia, on mielenkiintoinen mahdollisuus. Käsittääkseni mitään evidenssiä ei ole muuta kuin että mikään ei tee sitä mahdottomaksi filosofisessa mielessä vaikkkakaan suoranaisia todisteita siitä ei ole.
http://www.ashtarcommandcrew.net/forum/topics/how-many-of-these-51-spiritual-awakening-symptoms-do-you-have

tiistai 2. heinäkuuta 2013

Vatikaani ja UFOt

Vatikaanilla epäillään olevan yhteyksiä UFOihin. Oma käsitykseni on että kaikki profeetat (Jeesus, Mohammed, Buddha jne) ovat joko olleet avaruusolentoja tai ovat saaneet opastusta UFOilta.
http://socioecohistory.wordpress.com/2009/05/05/extraterrestrials-tremble-at-the-name-of-jesus/

Eri ajat tulkitsevat ilmiöt erilailla. Aikaisempina aikoina ufot on tulkittu Jumaliksi ja nykyään teknologisen kulttuurin tuotoksiksi.
http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2012/07/entinen-cian-agentti-vahvistaa.html

http://io9.com/5864585/awesome-new-ufo-theory-approaching-comet-is-really-a-borg-cube-from-jesus

http://jesus-walked-on-water.blogspot.fi/2013/02/ufo-how-they-fly.html

http://www.fallenangels-ckquarterman.com/

http://mesikammen.wordpress.com/2013/06/11/pekka-siitoin-jeesus-kristus-ja-juutalainen-rotu/

http://paranormaaliblogi.net/index.php/2013/06/26/alien-mysteries-reedin-perhe/

http://ufomedia.blogspot.fi/2013/03/ufos-contact-has-begun.html

Itse näen pitkälti, että uskonnot ja ufot kietoutuvat yhteen.
In the canonical bible the apostle Judas betrays Jesus in exchange for money by using a kiss to identify him leading to Jesus’ arrest. This apocryphal tale explains that the reason Judas used a kiss, specifically, is because Jesus had the ability to change shape.
“Then the Jews said to Judas: How shall we arrest him [Jesus], for he does not have a single shape but his appearance changes. Sometimes he is ruddy, sometimes he is white, sometimes he is red, sometimes he is wheat coloured, sometimes he is pallid like ascetics, sometimes he is a youth, sometimes an old man …” This leads Judas to suggest using a kiss as a means to identify him. If Judas had given the arresters a description of Jesus he could have changed shape. By kissing Jesus Judas tells the people exactly who he is. [Religious Mysteries: 8 Alleged Relics of Jesus]
http://beforeitsnews.com/paranormal/2013/03/just-the-facts-shape-shifting-jesus-telepathic-ufo-encounter-ricky-ds-bogus-dead-bigfoot-2448810.html

UFOt ovat teknologisen kulttuurin tulkinta ufo ilmiöstä. Ihminen väistämättä tulkitsee havaintoja niiden kulttuuristen konstruktioiden kautta mitä on käytettävissä. Aikanaan ufo teknologiat nähtiin hyvin yksinkertaisina raketteina. UFO ilmiössä on nykyään mukana myös virtuaalitodellisuus.
http://turjalainen.blogspot.fi/2013/07/muinaissuomalainen-tuontiuskontomme.html

 

sunnuntai 23. kesäkuuta 2013

Darwin ja Jeesus

Tämä voidaan nähdä kristillisen kulttuurin symboliksi. "Lying for Jesus" tuntuu olevan koko evankeelisen kulttuurin lujinta ydintä. Se on se perustuspalikka jonka ympärille kaikki muu rakennetaan. Näin ilme on yhtä todellinen kuin monet kerrotut anekdootit. Tässä kohden kääntymiskertomuksista saa hyvän esimerkin"Crackedin" kautta ; Siellä kerrotaan valeesta joka koskee Darwinin kääntymystä kuolinvuoteella. Tarina ilmestyy omakohtaisena elämänkokemuskertomuksena ensimmäistä kertaa vasta monta kymmentä vuotta Darwinin kuoleman jälkeen, henkilön toimesta josta kukaan ei muista nähneensä kyseistä julistajaa. Ja erikoista on myös että Darwinin vaimo oli harras kristitty joka olisi varmasti kertonut mielellään Darwinin kääntymyksestä takaisin uskoon. Darwinin perhe sen sijaan kiisti koko kääntymyksen. Julistajan valinta on ymmärrettävä sitä kautta että Darwin on tärkeä symboli, jonka kohtelu kääntymiskertomuksessa tuo arvoa ja merkitystä heidän omalle asialleen - toki vain klassisen kristittyjen käännytysanekdoottiperinteen mukaan.
http://kupuramiekka.blogspot.fi/2013/06/virkailme.html

http://www.cracked.com/article_20327_5-myths-about-celebrity-deaths-everyone-believes.html

Uskonnoilla ja ufoilla on yhteys. Monet pitävät uskontojen profeettoja ufoilta innoituksensa saaneina.
http://www.nic.fi/~shn/tekstit/ufot.htm

Jeesus myy yhä. Uskonnot ovat nykyisessä ja aikaisemmassa todellisuudessa valtapolitiikan instrumenttejä.
http://nokialainen.blogspot.fi/2012/03/antikristus-muukalaiset-ja-ufot-sopivat.html

http://www.ufofinland.org/index.php?id=3&pid=1182

Luultavasti teknologinen aika luo uudet Jumalat ja Profeetat.
http://www.ufo-blogger.com/2013/06/alien-disclosure-2013-new-wikileaks.html

UFOt aluksineen ovat nimenomaan teknologisen kulttuurin tulkintoja.
http://finnsanity.blogspot.fi/2013/06/suvivirsi-ja-valtionkirkon-poliittinen.html

http://www.religionnewsblog.com/27305/tuesdays-religion-news-briefs-multi-cultural-church

Vanhat uskonnot ovat yleensä käsittääkseni syntyneet pitkälti yhden etnisyyden sisällä pienehköllä alueella eli monet käsitykset ovat olleet jaettuja. Postmoderni maailma asettaa uskonnot uuteen tilanteeseen.
http://exouutiset.blogspot.fi/2011/07/euroopan-eksopolitiikka.html

Ufoillakin yritetään tehdä politiikkaa ja propagandaa. Ainakin osa ns. UFO kanavoijista on maallisen propagandan tekijöitä.
http://teleportaasi.fi/2012/10/taytta-tykitysta-kosmisilla-parapaivilla/

http://salatieto.blogspot.fi/2011/01/kaanteiset-harmaat-osa-1.html

lauantai 18. toukokuuta 2013

Luudalla lentävä UFO

Noitien on stereotyyppisissä kansantarinoissa usein kerrottu käyttävän luutaa lentovälineenä.
Norma Hernandez, 22, claimed having seen a black figure similar to a human being flying through the air two weeks prior to the policeman’s hair-raising experience. Mrs. Hernández told the press that she had been doing laundry and hanging clothes out to dry when she became aware of the “black form” flying near her house. Frightened, the young housewife set aside her chores to run into the house andalert her husband, who scoffed at the suggestion. By the time Norma went out again, the entity was gone. “It was the size of a person,” she said. “That’s what frightened me the most.”
http://www.ufodigest.com/article/where-witches-gather

Kansansuussa kiertävien noitatarinat voivat siis perustua todellisiin havaintoihin olennoista, jotka matkaavat kohti kyöpelivuorta.
http://studiocity.patch.com/groups/around-town/p/ufo-witch-from-monterrey-mexico-revealed-to-mufon-members

http://www.vastavalo.fi/lentaa-lentava-noita-lentava-paasiaisnoita-284936.html

 

Kanadassa ufo havainnot tuplaantuneet

Have aliens finally discovered the joys of poutine and the Arrogant Worms? UFO sightings in Canada doubled in 2012, which raises troubling questions about whether the U.S. is falling behind as a favored destination for extraterrestrials.
http://io9.com/ufo-sightings-in-canada-rose-alarmingly-in-2012-508323232

UFOja nähdään paljon myös Kanadassa.

sunnuntai 12. toukokuuta 2013

Superälyvanhemmat

Superäly on eräs Universumimme fundamentaaleista elämän muodoista. Nyt Suomessakin on sivusto myös Superälyn ystäville eli Suppelaiset.
http://suppelaiset.blogspot.fi/2013/05/superalyvanhemmat.html

lauantai 11. toukokuuta 2013

UFO tukikohdista

Now after 50 years of silence, insider witnesses have decided to speak. A UFO contact case that has been kept secret for decades is now revealed. Humans working together with extraterrestrials in secret. Hundreds of people were involved. Countless pieces of evidence remain. Only now can the truth be known.
http://www.ufo-blogger.com/2013/05/ufo-secrets-friendship-case.html

UFOjen tukikohtateknologia on varsin hienoa.

torstai 2. toukokuuta 2013

Muuttuvat ufot

Ufo aluksien on usein nähty muuttavan ulkomuotoaan.
http://ufocon.blogspot.fi/2013/05/the-1963-colorado-ufo-in-comment-for.html

UFO alusten ulkomuodon muuttuminen voi johtua ainakin siitä, että:

 1. UFO alus kulkee useammassa ulottuvuudessa ja tämä aiheuttaa ulkomuodon muutokset meidän ulottuvuudessamme.
 2. UFO alus on rakennettu siten, että se kykenee muuttamaan muotoaan.
 3. UFO aluksen ulkomuoto on naamioitu jonkinlaisella holografisella kentällä esim. Helikopteriksi tai aikaisempina aikoina esim. taivaallisten hevosten vetämäksi jumalten vaunuksi. 
 4. UFO alus ei ole lähtökohtaisesti kiinteä vaan joko nestemäisen kaltainen tai jopa spirituaalisesti rakennettu olento, jolla ei ole atomista rakennetta ollenkaan.
 5. UFO on pääasiassa tai kokonaan energia kenttä. 
 6. UFO alusta ei ole ollut fyysisessä todellisuudessa ollenkaan olemassa vaan se on joko harha-aistimus tai aistiharha. 

sunnuntai 28. huhtikuuta 2013

CNN kriisinäyttelijä tunsi sekä Bostonin että Sandy Hookin tekijöiden äidit

Now new information suggest that in past crisis actor also claimed she was the friend of Sandy Hook shooter's mother.
http://www.ufo-blogger.com/2013/04/boston-bombings-cnn-crisis-actor-also.html

http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2013/04/bostonin-silminnakijat-myos.html

Tälläiset yhteensattumat herättävät perusteltuja epäilyksiä siitä, että sekä Boston että Sandy Hook olisi lavastettu. Myös 9/11 on epäilty lavastetuksi.
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=7652

http://juffo.blogspot.fi/2012/05/hyvinkaalaisella-joukkomurhaajalla.html

Tietoisuus kuoleman jälkeen

“The evidence we have so far is that human consciousness does not become annihilated,” said Parnia, a doctor at Stony Brook University Hospital and director of the school’s resuscitation research program. “It continues for a few hours after death, albeit in a hibernated state we cannot see from the outside.”
http://www.wired.com/wiredscience/2013/04/consciousness-after-death/

Ihmisen tietoisuuden luonne ja missä tietoisuus sijaitsee herättää vieläkin kysymyksiä tieteen piirissä. Monet uskovat, että ihmisen (ja eläinten) tietoisuus ei perustu aivojen materiaan vaan tietoisuus luodaan niiden ulkopuolella.
http://iands.org/nde-stories/17-nde-accounts-from-beyond-the-light.html

http://www.nderf.org/NDERF/NDE_Archives/Exceptional%20Accounts.htm

Myös UFO lähteistä on saatu tietoa, että kuolemaa ei ole.
http://juffo.blogspot.fi/2013/04/enkelin-ilmestyminen.html

Kuoleman jälkeinen elämä ei millään lailla todista kristinuskon kertomusta siitä todeksi (tai todemmaksi kuin muiden), koska myös muilla uskonnoilla on vastaavia käsityksiä.

lauantai 27. huhtikuuta 2013

Brasilian puolustusministeri tapasi UFO tutkijoita

According an article by the Brazilian Ministry of Defense, A. J. Gevaerd, Brazilian UFO Magazine’s editor, told the military representatives, “Many questions remained unsolved about famous incidents such as the Varginha Case, the Mearim corvette incident and the Trindade Island sightings.”
http://www.openminds.tv/ufo-researchers-meet-with-brazilian-ministry-of-defense-990/

https://www.defesa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/8651-ministerio-da-defesa-recebe-ufologos-para-tratar-de-documentos-sobre-ovnis

Perinteisesti monet hallitukset ovat pyrkineet kiistämään ja salailemaan ufojen olemassa olosta olevaa tietoa. UFO ilmiön salailu ei ehkä ole edes hallitusten etu vaan enemmänkin jonkinlainen epäonnistunut perinne kuin järkevä politiikka. Ilmeisesti pikkuhiljaa monet valtiot haluavat lopettaa salailun ja julkistaa tietojaan.

Gevaerd was not the only Ufologist present who was pleased with the meeting. “Today is a Day to remember in the history of Ufology,” said Fernando Aragão Ramalho, from UFO Magazine. “Never before did a country’s Ministry of Defense summon Ufologists to a formal discussion about flying saucers. We are optimistically standing at the door that has been opened to us, and we expect to move forward with our discussions.”
http://www.openminds.tv/ufo-researchers-meet-with-brazilian-ministry-of-defense-990/

UFO ilmiön virallistaminen tekisi UFOjen tutkimisen ja ymmärtämisen helpommaksi, koska UFOihin liittyvä sosiaalinen salailu ja ufotutkijoiden halventaminen loppuisi silloin. UFO ilmiötä voitaisiin silloin tutkia kunnolla ja virallinen tiede voisi myös tutkia ufoja. Myös ns. skeptikkojen asema selkiintyisi ufo asioissa, koska silloin skeptikkojen ei enää tarvitsisi tuhlata aikaansa ufotutkijoiden kiusaamisella vaan heillekin valkenisi totuus.
http://www.skepticsunited.arkku.net/2013/04/22/flow-kaavio-salaliittoteorioista/

http://ufojenmaailma.blogspot.fi/

http://paranormaaliblogi.net/index.php/2013/04/24/sirius-julkaisu-mielenkiintoisia-tutkimustuloksia/

lauantai 13. huhtikuuta 2013

Viisi (5) noitaa

Näin tässä vähän aikaa sitten unen, jonka teemana oli viisi (5) noitaa. Unessa pääsin vierailulle Temppeliin, joka oli rakennettu siten, että se kiertyy vasemmalle ja sisäänkäynti on ylhäällä. Temppeli kiertyi luultavasti 270 astetta vasemmalle. Alhaalla oli tasanne, joka oli ilmeisesti Temppelin palvontamenojen keskus. Temppeli oli kaikin puolin hienosti tehty ja rakennustyön jälki oli ensiluokkaista. Temppeli oli valoisa ja molemmin puolin oli tehty istuinrivistöjä, jotka kiertyivät hienosti kohti temppelin keskustaa (alhaalla).

Temppelin ulkopuolta en nähnyt. Alaspäin kierteinen rakenne viittaa siihen, että sisäänkäynti oli ehkä maanpinnalla ja Temppelin keskus maanalla.

Temppelin yläosassa oli viiden henkilön patsaskuvaelma ja minulle kerrottiin, että nämä olivat viisi (5) noitaa ja Temppeli oli ilmeisesti rakennettu heidän kunniakseen. Temppelissä oli jonkun verran ilmeisesti uskovaisia paikalla muttei mitenkään erityisen paljon. Korkeusero ylhäältä alas oli ehkä 50m eli rakennus oli verrattain iso. Puoliympyrän muotoin ulkokaaren kehä lienee ollut pitkälti yli 170m. Sädettäkin oli varmaan yli 70m. Rakennus oli koristeltu. Viittä noitaa esittävä patsas oli varmaan 5 metriä leveä ja ehkä 2m korkea. Noidat oli kuvattu yksityiskohtaisesti ja heillä oli jotain esineitä käsissään ja oman aikansa vaatteet.

Uni oli poikkeuksellisen selvä ja todellisen tuntuinen, aivan kuin olisin ollut oikeasti paikalla. Tunteekohan kukaan lukijoista mistä uskonnosta voisi olla kyse?
http://keskustelu.suomi24.fi/node/11408094

Noitien sukupuolijakauma oli 2-3 M ja 1-2 F ja 1 siltä välitä, yhteismäärän kuitenkin ollessa 5.

torstai 11. huhtikuuta 2013

Avaruuselämä

Näyttää kuin taustalla lentelisi/uiskentelisi jonkinlainen lonkeromainen eläin. Vähän jälkeen olennon ilmestymisestä, lähetys päätettiin leikata näyttämään staattista kuvaa.
http://paranormaaliblogi.net/index.php/2013/04/10/nasan-lennolla-avaruusolento/

Kuvassa näkyy jonkinlainen olento (eläin?) uimassa avaruudessa. Videon perusteella olento näyttää orgaaniselta, vähän samanlaiselta kuin mitä esim. merissä uiskentelee maapallolla. Avaruudessa ei varmaan voi olla kameraan päässyt hyönteistä vai voiko?

Voiko avaruudessa olla eläimiä? Mahdollisesti isoja eläimiä, jotka liikkuvat avaruudessa? Sinällään en näe mitään syytä miksei avaruudessa voisi olla elämää vaikka karut olosuhteet tekevätkin elämän vaikeaksi mutta toisaalta elämällä on ollut aikaa kehittää kykyä elää avaruudessa miljardeja vuosia.

keskiviikko 3. huhtikuuta 2013

Sirius ufo elokuva

Amerikkalainen elokuvantekijä on tehnyt ufo dokumentin.
The new film is titled Sirius, and features the work of Dr. Steven Greer. With a similar goal as the film, Greer brought together a panel of highly credible witnesses who testified in front of representatives from all of the major media outlets at the National Press Club in Washington D.C. in May of 2001. At that time he filmed hours of testimony from hundreds of credible witnesses. His work has been very influential in convincing people that the government knows more than it is sharing, and as he puts it, “Once people understand that classified projects have figured out how UFO’s operate, they will realize we no longer need oil, coal and nuclear power. This is the truth that has driven the secrecy.”
One of the most shocking claims put forth in the film is that they have obtained, “paradigm shifting physical evidence of a medically and scientifically analyzed DNA sequenced humanoid creature of unknown classification found in the Atacama desert, Chile.”
http://www.openminds.tv/ufo-documentary-reveals-humanoid-of-unknown-classification-957/

torstai 14. maaliskuuta 2013

Jeesus oli muodonmuuttaja

Koptin kielellä kirjoitettu teksti kertoo, että Juudas petti Jeesuksen suudelmalla, koska Jeesuksella oli kyky muuttaa muotoaan. Lisäksi tekstin mukaan Jeesus pidätettiin jo tiistaina eikä torstai-iltana, kuten kirkon hyväksymässä pääsiäistarinassa tapahtuu.
http://www.verkkouutiset.fi/index.php/ulkomaat/983-ulkomaat/117698-117698

http://yle.fi/uutiset/vanha_koptiteksti_kertoo_jeesuksen_pystyneen_muuttamaan_muotoaan/6537887

http://news.discovery.com/history/religion/shape-shifting-jesus-described-in-ancient-text-130313.htm

UFO olentoihin on liittynyt myös tarinoita muodonmuutoksista (eli shapeshifting). Ainakin reptiliaaneihin (eli draco) on liittynyt näitä tarinoita. Ilmeisesti Jeesus siis oli Draco.
http://www.truthcontrol.com/forum/how-does-reptilian-shapeshifting-really-work

Korkean teknologian UFO laji voi esim. käyttää holografista projektiota ulkomuotonsa muuttamiseen tai sitten vaikuttaa suoraan ihmisten aivoihin niin, että ihmiset kokevat ulkomuodon halutunlaisena. Monimutkaisempi vaihtoehto on sitten suoraan rakentaa esim. nanoteknologialla muuttuva ulkokuori.
http://rationalwiki.org/wiki/David_Icke#Jews_Lizards

http://www.oddnormality.com/2012/06/reptilian-shapeshifters-hssssss/

Monet uskovat, että Jeesus oli reptiliaani (eli draco). Muitakin vaihtoehtoja Jeesuksen alkuperälle on esitetty, vain mielikuvitus asettaa rajat.
http://teknokekko.vuodatus.net/lue/2006/10/20xx-missa-vietit-iaisyytesi

Latinaksi:
Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux
Vade retro satana / Nunquam suade mihi vana
Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas
Vapaamuotoinen käännös:
"Pyhä risti olkoon valoni / Älköön mikään lohikäärme olko oppaani
Väisty tieltäni, saatana / Älä houkuttele minua turhalla
Se mitä tarjoat on pahaa / Juo itse myrkky"
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vade_retro,_satana

Käärme=Saatana=Anti-Christ

Dualistisessa ajattelussa vastavoimat luovat toisensa muodostaen kokonaisuuden. Tässä täytyy siis muistaa, että kumpaakaan ei ole ilman toista ja molemmat ovat tavallaan myös toisensa.

Käärme on myös viisauden ja valon symboli. Valkoinen valo ja tieto ovat myös Saatanan symboleja. Jumala loi Saatanan kristinuskon mukaan. Käärmettä on monissa ikiaikaisissa kulttuureissa pidetty myös tiedon tuojana ja viisaana. Mm. Raamatussa käärme (tieto, viisaus) houkuttelee Eevan syömään tiedon puusta. Katsantokannasta riippuen tarinaa voi tulkita, joko siten, että ihmiskunta astui ulos symbolisesta paratiisista todelliseen maailmaan silloin kun se jätti eläimen tavat elää jälkeensä. Käärme voi sitten joko viitata todelliseen UFO Dracoon tai sitten käärme voi tarkoittaa sitä, että tieto on sekä hyvää että pahaa.

Lääketieteen symbolina käärme on tarkoittanut ainakin sitä, että lääketiede voivat sekä tappaa, että parantaa. Toisaalta kärme voi myös suoraan viitata Dracoihin, koska käärme/lohikäärme hahmot löytyvät vanhojen kulttuurien tarinoista (mm. Kiina) ja siellä niillä on viitattu mahdollisesti todellisiin UFO Draco olentoihin. Kiinassa Lohikäärmeet olivat viisaita ja hyviä.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lohik%C3%A4%C3%A4rme

http://fi.gbtimes.com/kulttuuri/long-wang-lohikaarme

http://hyvanolonsisustus.blogspot.fi/2010/11/lohikaarme-varjelee-tuo-pyhaa.html

Reptiliaanit eli Dracot eivät edusta mitään pahaa vaan ovat viisas ja erittäin vanha laji. Jeesus oli ilmeisesti filosofi Reptiliaani, joka tuli opettamaan ihmisille viisautta. Missään nimessä Jeesuksen reptiliaaninen tausta ei tarkoita, että Jeesus edustaisi pahaa. Reptiliaaneista on ihmisten mielissä tullut negatiivisia asioita, koska Reptiliaanit ovat liskoja ja siten erilaisia kuin nisäkkäät. Jotkut vihaavat reptiliaaneja (liskoja) mutta tämä viha johtuu ihmisten ennakkoluuloista ja psyykkisestä kehittymättömyydestä. Reptiliaanit ovat viisas ja herttainen laji.
http://norssi.oulu.fi/projektit/6awww/susannak/kmyto.htm

http://www.aikakone.org/leena/dragons.htm

http://keskustelu.suomi24.fi/node/5075782

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=151018

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=92303

http://fanaticforjesus.blogspot.fi/2010/05/reptilian-agenda.html

http://nwohavaintoja.blogspot.fi/

http://juffo.blogspot.fi/2013/02/kristinusko-ja-demonit.html

maanantai 4. maaliskuuta 2013

Rasistiset avaruusolennot

UFO kontaktihenkilöiden joukossa on paljon rasisteja. Rasistista ideologiaa levitetään paljon eri elämänmuotoja kohtaan. Erityisesti reptiliaaneja kohtaan levitetään rasistista propagandaa. Dracot ovat varsin herttainen laji ja heitä kohtaan osoitettu viha on luonteeltaan rasistista.

Raskaasti rasistinen ja vihaan yllyttävä propaganda on järkyttävää.

 

maanantai 25. helmikuuta 2013

Kristinusko ja demonit

Kristinuskossa on perinteisesti Saatana ja demonit olleet todellisia eivätkä pelkästään symbolisia.
Riivaajat kirkossa. Valtionkirkon asema ja talous ovat kriisissä. Samaan aikaan kirkkosaleissa saarnataan, että lääkkeet ovat saatanan tie ihmiseen. Toimittaja Kirsi Skön.
http://areena.yle.fi/tv/1806102

Itseasiassa ilmeisesti koko kristinusko käy kokolailla joutavanpäiväiseksi jos nämä käsitteet trivialisoidaan, koska koko kristinusko perustuu niihin.

Vaikka en kirkkoon kuulukaan, olen käynyt kuuntelemassa muutaman kerran Pirkko Jalovaaraa ja mielestäni hänen opetuksensa on raitista ja Raamatullista. Jos Raamattu opettaa demoneista ja niiden yhteydestä sairauksiin, olisi silloin toimittajan täytynyt ottaa lainauksia Raamatusta tai olisi edes ollut syytä tutkia miten asia Raamatussa esitetään. Mutta toimittaja tukeutuikirkkovaltuutettuun joka tuskin koskaan on Raamattua edes avannut.  Raamattu on meidän uskovien ainoa ohjenuora ja meidän on tukeuduttava sen antamaan tietoon eri asioista.
Raamatun henkilöistä Jeesus puhuu kaikkein eniten demoneista, niiden ulosajamisesta, sairauksista ym. Mutta tämä ei tunnu enää soveltuvan kaikille maallistuneille luterilaisille. Niin Jalovaara kuin myös se Hyvinkäällä toimiva pappikin tekivät hyvin selväksi etteivät KAIKKI sairaudet ole demoneista lähtöisin.Vaatii henkien erottamisen armolahjaa tunnistaa mikä on ja mikä ei. Ja tämän armolahjan on melkeinpä pakko toimia jos on tuollaisessa työssä kuin missä Jalovaara tällä hetkellä on.

http://artolehkamo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/133789-ylen-demonista-journalismia

Monet haluavat vaimentaa kristinuskon demoniopin ja siirtää kristinuskosta pois kaikki nämä ainekset. Jäljelle jäävä uskonto ei kylläkään enää ole kristinusko vaan jotakin muuta.
http://theresurgence.com/2010/04/28/what-demons-say-about-jesus-christ

http://en.wikipedia.org/wiki/Exorcism_of_the_Gerasene_demoniac

Raamatun käsiteavaruudessa demoni ei siis ole mikään mielisairaus tai leikillinen ilmaisu sairaudelle vaan tarkoittaa todellakin demonia ja erilaisia Saatanan kätyreitä tai avustajia.
http://bible.org/seriespage/demons-and-pigs-matthew-828-34

http://www.net-burst.net/demons/demonic.htm

Avaruusolentoja on nähty monessa kristillisessä piirissä demoneihin liittyvinä ilmiöinä. Tieteellisiä todisteita ei ole olemassa demoneiden olemassaolosta ja ilmeisesti nykytiede pitää demonien kaltaisia ilmiöitä ihmisten mielisairauksien tuotteena.

  Scripture gives only a few examples of those troubled by demons and, as discussed, even these are likely to be extreme examples. Interestingly, their symptoms varied widely from person to person. Here’s a list of symptoms I’ve quickly gathered:
   * Psychic ability (Acts 16:16)
   * Seizures (Matthew 17:15)
   * Physically stooped (Luke 13:11)
   * Inability to speak (Matthew 9:32)
   * Deafness (Mark 9:25)
   * Blindness (Matthew 12:22)
   * Screaming (Mark 5:5)
   * Supernatural strength (Mark 5:3-4; Acts 19:14,16)
   * Refusing to wear clothes (Luke 8:27)
   * Demonically driven to homelessness (Luke 8:27,29)
   * Self-harm (Mark 5:5)
    Scripture doesn’t say “Legion” cut himself on stones (not, as I once supposed, injuring himself as he thrashed about uncontrollably) but cutting himself with stones.
   * Fear?
    When Scripture says that Saul was troubled by an evil spirit it chose a word meaning to be terrified by (1 Samuel 16:14). When Paul said we have not received a spirit of fear, (2 Timothy 1:7) was he alluding to the existence of such spirits?
   * Fits of anger? (1 Samuel 18:10-11)
  Had Scripture elected to provide a full list of people Jesus delivered from an evil spirit, it might include some who displayed only surprisingly mundane symptoms. Since “Legion” had many demons, it is to be expected that he manifested quite a number of the above symptoms, but there are other people of whom only one of the symptoms is mentioned.
  Demons seem to afflict their victims spasmodically, rather than constantly. Thus we read of “Legion,” “many times it had seized him” (Luke 8:29), and of the boy with seizures, “whenever it seizes him” (Mark 9:18). This suggests that, between bouts, a person might have no observable symptoms.

http://www.net-burst.net/demons/demonic.htm

Raamatun demonikuvaukset ovat luonnollisesti oman aikansa ihmisten kirjoittamia ja siten ne pitää ymmärtää sen aikaisesta käsitysmaailmasta käsin.
http://www.gotquestions.org/Suomi/riivaajan-asuttama.html

http://wol.jw.org/fi/wol/d/r16/lp-fi/1102003030

http://www.arvioikaa.com/OR2.html

http://www.ortodoksi.net/index.php/Demoni

http://arhikuittinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/133776-demonit-irti-kirkossa-kirkkoherran-luvalla

http://paholaisen-asianajaja.blogspot.fi/2013/02/piru-viekoon-demonologiaa-suomen.html

http://www.tv7.fi/vod/player/?program=26600

Pirkko Jalovaara taistelee Perkeleen kätyreitä vastaan rukouksen voimalla.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pirkko_Jalovaara

http://uskonaskel.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=1037

http://www.kristilliset.com/rukousjasielunhoito.php

http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/6748-pirkko-jalovaara-vaatii-arkkipiispa-leon-eroa

http://juffo.blogspot.fi/2013/02/mikrosirut-ja-pedonmerkki.html

Olen aikaisemmin kirjoittanut, että Islamissa on suurin piirtein samankaltainen demonikäsitys kuin kristinuskossa.
http://paranormaaliblogi.net/index.php/2013/02/24/ufoja-havaittu-helsingissa/

http://paranormaaliblogi.net/index.php/2011/09/19/jeesuksen-kasvot-koivussa/

http://juffo.blogspot.fi/2012/12/juutalaiset-sionismi-ja-nwo.html

http://ranneliike.net/teema/kuin-1970-lukua-pahojen-henkien-manaaminen-jatkuu-yha?aid=9542

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288543649299.html

http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/10645-jalovaara-eivaet-kaikki-sairaudet-eivaet-johdu-demoneista

http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/10644-piispa-askola-jumala-toimii-terveydenhuollon-ja-laeaekkeiden-avulla

http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/10638-kansliapaeaellikkoe-jalovaaran-opetukset-radikalisoituneet-huolestuttavaan-suuntaan

Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa on vahvasti vastaavantyyppisiä kristillisyyden muotoja. Jeesus ainakin Raamatun mukaan myös taisteli aktiivisesti perkeleen kätyreitä eli demoneita vastaan. Nyky-Suomessa normaali kristinusko on liian rankkaa saatanan riivaamalle kansalle.

Raamatun mukaan parantaminen ei ole aina Jumalan ihme vaan se voi olla myös Saatanan myyräntyötä uskovaisten harhauttamiseksi. Monet kristityt pitävät Saatanan ovelimpana temppuna nyky-Suomen käsitystä, että Saatanaa ei ole edes olemassa. Moderni suomalainen "kristinusko" on muuttunut niin paljon, että Kirkossa ei enää Saatanaa pelätä eikä Jumalaa ylistetä vaan metkut ovat vallan toiset.
http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/10633-kirkossamme-tarvitaan-opetusta-henkivalloista

http://arhikuittinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/133908-jeesus-ja-jalovaara-seka-arkkipiispan-inkvisitio

maanantai 18. helmikuuta 2013

Bashar - multiversumifilosofiaa

Bashar edustaa tietynlaista multiversuaalista filosofista suuntausta.
http://www.bashar.org/

Basharin filosofiassa on samankaltaisuutta intialaiseen henkelliseen perinteeseen. Lisäksi siinä on jollain tasolla yhtäläisyyttä kvanttiteorian multiversumitulkintaan.
http://www.bashar.org/fundamentals.html

perjantai 8. helmikuuta 2013

Aavedata ja Turun linna

Turun linnassa ryhmä otti yhteyden tuonpuoleiseen ja kyseli erilaisia kysymyksiä. Nauhoituksista ilmenee, että ryhmä sai kysymyksiinsä myös vastauksia.
http://paranormaaliblogi.net/index.php/2013/02/06/kummitteleeko-turun-linnassa-aavedata-tutki-asiaa/

Aavedatan tutkimustulokset Turun linnasta ovat varsin mielenkiintoisia.
http://aavedata.suntuubi.com/

maanantai 4. helmikuuta 2013

Mikrosirut ja pedonmerkki

Kristillisissä piireissä on jo kauan pelätty pedon merkkiä.
http://mirjaleenaisoaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/131859-mikrosirut-ovat-huijausta

Teknologisesti ei kuitenkaan tarvita mitään mikropiiriä, koska jo pelkästään ihminen itse voi toimia kyseisenä merkkinä. Tunnistusjärjestelmä voisi pohjautua esim. suoraan geenien tunnistamiseen. Erillistä piiriä ei tarvittaisi vaan esim. kämmenen geometria, sormenjäljet ja muut biometriset datat aina geeneihin asti voisivat toimia tunnistusjärjestelmän identifikaatiotunnuksina. Pedon merkin ei siis tarvitse nykyteknologian valossa olla mikään erillinen ihmiseen asetettava laite (tai piiri) vaan ihmisen data eli ihmisen numero (sarja) vain tallennetaan tietokantaan. Tälläistä tunnistetta ei voisi poistaa, koska sitä ei edes ole vaan ihminen itse (eli ihmisen numero) toimii itsessäään tunnisteena. Tunnistukseen sopivia osia on paljon ja niiden yhdistäminen takaa nopean ja varman tunnistuksen. En tiedä kuinka hyvin esim. otsan iho toimii tunnistuksessa mutta ainakin silmän verkkokalvoa voidaan käyttää tunnistuksessa, sormenjälkiä jne. Otsasta voidaan esim. ottaa geeninäyte ja sitä voi käyttää tunnistuksessa.

Suoraan ihmisen ominaisuuksiin pohjautuva tunnistus olisi hyvin luotettava ja vaikea väärentää. Tälläistä pedon merkkiä ei saisi millään pois, koska mitään irtiotettavaa ei ole.
http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics

Piiriin perustuva identifikaatio ei kuulosta kovinkaan Raamatulliselta mutta ihmisen numeroon perustuva on jo paljon Raamatullisempaa.
http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=12

Piiriin perustuva implanttiteknologia on väärennettävissä ja sen saa tehtyä toimintakyvyttömäksi. Ainut etu olisi ehkä nopeampi identifikaatio eli se voisi olla tunnistusjärjestelmän osa. 
http://www.aip.org/tip/INPHFA/vol-6/iss-1/p20.pdf

Saatana tuskin käyttäisi piiriä, jos se haluaisi toteuttaa luotettavan ja tehokkaan tavan tunnistaa ihminen. Kaikista järkevintä on käyttää biometristä identifikaatiota, koska sitä ei voi väärentää. Piiripohjainen tunnistus on kovin primitiivistä ja alkeellista eikä sopine itse Perkeleen arvovallalle tai imagoon.

sunnuntai 20. tammikuuta 2013

Taivaan vallat

Korkeammat avaruusolennot vaikuttavan ihmiskuntaan jatkuvasti. Olemme heidän hellässä suojeluksessaan.

Itsekin olen tavannut joitain avaruuden lajeja ja muita spirituaalisia olentoja. Pääasiallisesti tapaamiset ja niissä vaihdettu tieto ovat kuitenkin luottamuksellisia ja niistä ei voi kertoa alemmille lajeille. Nyt puhutaan siis tapaamisista eikä kaappauksista. Kaikki tapaamiset ja muut ovat olleet täysin vapaaehtoisia kaikille niihin osallistuneille. Pääasiallisesti olennot kommukoivat, että ihmiskunta on suuressa muutoksessa ja he ovat täällä auttaakseen tässä isossa siirtymässä. Jotkut väittävät avaruusolentojen olevan huolissaan ilmastonmuutoksesta. Ainakin omat kokemukset eivät tue avaruusolentojen huolta ilmastonmuutoksesta. Muutenkin ilmeisesti mitään suurta ongelmaa ei ole vaan kaikki menee suhteellisen hyvin ja tilanne on hallinnassa vaikkakin joltain osin ongelmallinen.

Monet avaruuden olennot tykkäävät lämpimästä eli heille lämpötilan nousu ei ole ongelma. Osa tykkää uiskennella meressä eli merenpinnan nousukaan ei ole ongelma.
http://blogit.iltalehti.fi/eija-riitta-korhola/2013/01/17/ilmastoagnostikon-tunnustus/

Voi olla että jotkut lajit eivät tykkää lämpimästä ja heille lämpö on ongelma. Pääasiallisesti kuitenkin lämpö on mukavaa ja siitä tykkäävät monet lajit. Jääkarhuja avaruuslajeissa on vähän ja pääasiallisesti ilmeisesti lajit ovat maapalloa lämpöisemmistä oloista kotoisin eli lämmön nousuun suhtaudutaan varsin myönteisesti.

Nyt termostaatit maximille että kavereillakin on kivaa.

maanantai 14. tammikuuta 2013

Enkelit

Länsimaista maailmankuvaa värittää usein tieteellinen toteentodistamisen tarve. Boscon mukaan ihmisillä on turhaan ennakkoluuloja enkeleistä.
http://yle.fi/uutiset/manuela_bosco_naki_enkeleita_aamu-tvn_studiossa/6449633

Monet näkevät ufot osittain spirituaalisina olentoina eli sitä kautta niillä jotkut ajattelevat olevan yhteyden myös enkeleihin ja demoneihin.
http://enkeltenvaltakunta.blogspot.fi/

Enkelit ajatellaan yleisesti olevan korkeampien värähtelytaajuusten olentoja. Demonit sitten taas ovat alempien värähtelytaajuusten olentoja.
http://ruusukristalli.blogspot.fi/2012/09/enkeli-aiheisille-koruille-oma-sivu.html

http://tahtisilma.blogspot.fi/2012/05/inkarnoituneet-enkelit-ja-tahti-ihmiset.html

Enkelit eivät ole mitenkään rajoittuneita kristinuskoon vaan yleisesti kaikilla uskonnoilla on vastaavat. Ufojen yhteydessä enkelit nähdään ufo olentoina eikä suoranaisesti enkeleinä. Ero ufon ja enkelin välillä tosin lienee teoreettinen. Tosin jotkut haluavat nähdä UFOt pelkästään klassisen fysikaalisen maailmankuvan ilmiöinä, jolloin spirituaaliset ylidimensionaaliset ufot eivät ole enää ufoja. Itse pidän kyllä ufo käsitettä ja enkeliä suurin piirtein samana. Tosin ufo käsite monesti viittaa kuitenkin olentoihin, jotka ovat olemassa myös alemmissa dimensioissa (eli tässä fyysisessä todellisuudessa). Korkeampi dimensioisia olentoja ei nykytiede ilmeisesti kykene havaitsemaan, koska ei ole olemassa havaintolaitteita, joilla kyettäisiin mittaamaan ylidimensioista fysiikkaa.

Luultavasti jos ylidimensioisia olentoja todella on olemassa, ihmisen pitäisi kyetä rakentamaan teknologiaa, joka kykenee toimimaan ylidimensiollisessa avaruudessa vaikka ihminen itse ei siellä kykene juurikaan toimimaan. Väistämättä täytyy olla tie, joka mahdollistaa alemman dimension toimimisen ylemmässä todellisuudessa. Traditionaalisesti on ajateltu, että ylemmistä dimensioista on helpompi vaikuttaa alempiin dimensioihin mutta itse näen, että todennäköisesti on mahdollista rakentaa teknologiaa joka pystyy toimimaan ylemmässä todellisuudessa saaden kuitenkin energiansa alemmasta todellisuudesta.
http://www.elamankeha.com/

Superdimensionaalinen teknologia

Nykytiede tutkii asioita, jotka liittyvät näihin maailmankaikkeuden rakenneasioihin eli ylidimensionaalisiin todellisuuksiin. Käsitteitä on esim. pimeä aine ja aineen nanorakenne. Joissain fysiikan teorioissa aine koostuu säikeistä, joilla on värähtelytaajuus. Tässä on samankaltaisuutta korkeamman värähtelytason olentoihin. Joissain fysiikan teorioissa nähdään myös, että universumi muodostuu useammista ulottuvuuksista joista osa on käpertynyt pieneksi meidän kannaltamme.

Klassisen fysiikan maailmaan (Newtonilainen fysiikka) enkeleitä olisi vaikea sovittaa mutta nykytiede on kyennyt ylittämään klassisen fysiikan rajat jo 100 vuotta sitten. Enkelit sopivat paremmin nykytieteen maailmankuvaan kuin koskaan aikaisemmin. Enkeleiden olemassaolosta ei kuitenkaan käsittääkseni ole mitään luonnontieteellistä näyttöä.
http://tahtisilma.blogspot.fi/2012/05/kristus-tietoisuudesta.html

sunnuntai 6. tammikuuta 2013

Jouko Piholle valtuutus Taivaalta

Jouko Piho liittyy siihen suureen joukkoon poliittisia johtajia, jotka ovat saaneet valtuutuksen toimilleen taivaalta ja Herran enkeleiltä.
Minä olen Suomen vapauttaja ja johtaja. Sain ylhäältä sanat "You are the leader of Finland".

Minun tehtäväni on johtaa Suomi eroon eurosta, EU:sta ja pankkien velkaorjuudesta.
http://joukopiho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/129170-mika-sina-olet-tiedatko-sita