keskiviikko 17. heinäkuuta 2013

Digital Universe

Nykytiede pohtii mahdollisuutta, että asumme digitaalisessa mahdollisesti simuloidussa universumissa. Tällöin voisimme selittää monet ufo ilmiöt helposti. Tämä koskee myös paranormaaleja ilmiöitä.

Asia ei ole kuitenkaan mitenkään yksinkertainen, koska jos universumimme todellakin on digitaalinen tietokone niin silloin se tarkoittaa luultavasti monia asioita.

maanantai 15. heinäkuuta 2013

Todellisuus on harhaa

UFO ilmiöiden ymmärtämisen kannalta pitää kyetä ymmärtämään myös minkälaisessa maailmankaikkeudessa elämme.

The Spiritual Catalyst mainitsee videossaan, että todellisuus on värähdysten summa tilassa. Tässä käsitteessä on yhteneväisyyttä ainakin Fourier muunnokseen (Fourier transformation).
http://fi.wikipedia.org/wiki/Fourier'n_muunnos

Ditaalisissa järjestelmissä on olemassa nopea fourier muunnos eli Fast Fourier Transformation (FFT).
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform

Tässä tietyllä tasolla taajuus (frequency) tulee ymmärrettäväksi. Monelle jatkuvalle funktiolle tiedetään diskreettivastine. Jonkun verran on pohdittu onko universumimme diskreetti eikä jatkuva. Diskreetille tulkinnalle löytyy ainakin jonkin verran näyttöä.
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_physics

http://www.askteal.com/

http://mccabism.blogspot.fi/2011/01/is-universe-discrete-or-continuous.html

Mielenkiintoinen kysymys on sitten, että pyöriikö meidän todellisuutemme sitten lopultakin tietokoneessa tai sellaisessa universumissa, jonka luonne on sellainen, että maailmankaikkeus simulaatio syntyy spontaanisti. Tälläinen "simuloitu" todellisuus selittäisi paljon ufo ilmiöistä. Itse olen jo pitkään pitänyt materiaa ja energiaa informaationa mutta tälläinen olisi tietyllä tavalla tämän ajattelun huipentuma.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maya_(illusion)


Monissa uskonnoissa on vähintään viitteitä todellisuuden informaatiotulkintaan.
http://mysteriousuniverse.org/2011/05/economics-of-esoterica-a-link-between-ufos-and-the-global-economy/

Jos todellisuus on tietynlainen uni; niin silloin teknologinen kulttuuri uneksii ufoista helpommin kuin ei-teknologinen. UFOt ovat nimenomaan teknologisen kulttuurin selite ilmiölle, joka on ihmiskunnan historiassa selitetty enkeleillä.

Subjektiivinen havaitsija ehkä havaitsee sen taajuuden millä itse on. Tällöin tämä radio analogia tulee ymmärrettäväksi, koska radioantennin vahvistaa eniten tietyn taajuisia signaaleja ja niiden moninkertoja. Tässä täytyy muistaa kuitenkin, että radio ei vahvista vain yhtä taajuutta vain isoa joukkoa.
http://www.wolframalpha.com/input/?i=antenna

Jos oletetaan, että ihminen on antenni, joka vahvistaa (eli havaitsee) universumin värähtelyjä. Miten tämä subjektiivinen havainto syntyy ja miten se liittyy suurten ihmisjoukkojen havaintoon. Siirtymä subjektiivisesta havainnosta kollektiiviseen havaintoon?
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=is-space-digital

http://www.huge-entity.com/2006/06/this-discrete-universe-time-exposed.html

http://www.kuro5hin.org/story/2013/3/5/1250/83368

 

sunnuntai 7. heinäkuuta 2013

UFO ilmiötä ei voi ymmärtää ihmisen teollisen teknologian perspektiivistä

Haastattelussa Dr. Mitchell kertoi, että "vuosia Roswellin jälkeen, useat vanhan kaartin sotilashenkilöt - joista osaa uhkasivat ankarat rangaistukset - avautuivat hänelle noista vuosien takaisista tapahtumista. Mitchell päätteli miesten kertomusten perusteella, että maahansyöksy oli aito, ja että hallitus on peitellyt totuutta jo 61-vuotta." Roswellin tapahtumien silminnäkijät ottivat Mitchelliin yhteyttä tämän kuulennon jälkeen, koska olettivat hänen astronauttina ja entisenä paikallisasukkaana olevan luotettava mies.
http://www.ufofinland.org/index.php?id=2&pid=1253

UFO ilmiötä on aikanaan pohdittu ja yritetty ymmärtää teollisen mekaanisen teknologian näköpiiristä. Tälläisessä maailmankuvassa UFO alus ja kontakti tapahtuvat makroskooppisten esineiden ilmapiirissä ja tapahtumat perustuvat klassiseen fysiikkaan.

Ilmeisesti UFO ilmiö ja UFOt eivät kuitenkaan pääasiallisesti perustu makroskooppisiin klassisen fysiikan kautta ymmärrettäviin kappaleisiin vaan ilmiö tapahtuu pääasiassa muualla.
http://www.ufofinland.org/index.php?id=2&pid=1010

UFOja on siis vaikea ymmärtää perinteisen luonnontieteellisen koulutuksen kautta vaan UFO ilmiö on enemmän kiinni postmodernissa todellisuudessa. Itse olen nykyään enemmän postmodernisti kuin modernisti eli tämä ei sinällään ole ongelma (minulle siis, muillehan se saa olla ongelma mutta en terapoi idiootteja). Missään nimessä UFOt eivät kuitenkaan ole mitenkään yliluonnollisia vaikka eivät mahdukaan perinteiseen maailmankuvaan. Itseasiassa mitään yliluonnollista ei voi olla olemassa, koska kaikki on aina tieteen keinoin saavutettavissa, tosin vaadittava tiede voi olla luonteeltaa huomattavasti nykyistä kehittyneempää.
Kaikki määritelmät ovat vanhoja, eivätkä millään muotoa lopullisia. Ne ovat kuitenkin käyttökelpoisia siksi, että ufokenttä on viidenkymmenen vuoden kuluessa levinnyt laajaksi ja tutkimusmielessä se on jotenkin rajattava. Ufo-käsitteen alle mielletään muuten niin viljapeltoympyrät kuin toisten ulottuvuuksien avaruuslähettiläätkin. Meidän tarkastelumme kohteena on nimenomaan em. määritelmien kaltainen tunnistamaton ilmiö, tai ainakin kertomus siitä. Olemme sulkeneet pois kaiken muun, kuten subjektiiviseen tajuntamaailmaan kuuluvat avaruuskontaktit viesteineen sekä niin sanotut ufosieppaukset.
http://www.ufofinland.org/index.php?id=2&pid=1026

Itse pidän sitä vääränä ratkaisuna, että suljetaan pois subjektiivinen tajuntamaailma, koska oma käsitys on, että UFOt eivät ole pääasiallisesti mitenkään selvästi fyysisiä kohteita vaan pitkälti spirituaalisen tason ilmiöitä eli niistä ei jää kunnolla mitään fyysisiä todisteita, koska ne eivät ole täällä perinteisinä fyysisinä olentoina.
http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=16159

http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu01304.pdf

Kehittyneet avaruuslajit kykenevät näyttämään ihmisille itsensä hyvin erilaista kuvastoa käyttäen. Tarina minkä UFOt näyttävät ihmisille on siis tarkoitettu viestinä eivätkä UFO olennot välttämättä ole sellaisia kun kokija ne kokee. Tätä ei pidä kokea valheena eikä sinällään harhautuksena vaan enempi kerronnan muotona tai satuna, joka pyrkii kommunikoimaan ja rakentamaan yhteistä sosiaalisesti jaettua todellisuutta.
http://mysteriousuniverse.org/2010/07/spiritual-vessels-the-spiritual-side-of-ufos/

http://www.bellesprit.com/index.php/our-team/other-contibutors/883-spiritual-ufo#.UdnOTfkwqbo

http://www.viewzone.com/ufo.spirituality.html

http://www.ufodigest.com/article/alien-et-ufo-paranormal-spiritual-change-social-paranormal-network-expands

http://www.delusionresistance.org/ufo/nameofJesus.html

http://www.esolibris.com/articles/ufo/

http://www.esolibris.com/articles/ufo/ufo_physical_subtle_01.php

http://pilgrim777.wordpress.com/table-of-contents/20-et-ufo-aliens-are-fallen-angels/

Historiallisesti UFO ilmiö on ilmeisesti näkynyt pitkälti uskontojen ja niissä koettujen spiritualisten kokemusten kautta. Enkelit jne ovat pitkälti sama ilmiö kuin UFOt. Käytännössä ilmeisesti kristinusko, islam, buddhalaisuus jne käsittelevät pitkälti samaa ufo ilmiötä. Kontekstista ja ajan hengestä riippuen avaruusolentojen ulkomuoto muuttuu siten, että havainnoitsija ja kokija voi kokea sen mielekkäänä.
http://juffo.blogspot.fi/2013/07/ufo-ja-esp.html

UFO ja ESP

UFO ilmiöihin näyttää perustellusti liittyvän vahvasti ESP.
http://www.presidentialufo.com/articles-a-papers/511-telepathy-and-ufo-propulsion

http://www.skeptiko.com/grant-cameron-ufo-sightings-and-extended-consciousness/

Itse olen tainnut tästä kirjoittaa jo useastikin. Ilmeisesti on hyvin hyvät syyt olettaa, että UFOt käyttävät jonkinlaista ESP teknologiaa sekä liikkuessaan että muutoinkin. Hyvä kysymys on sitten, että mitä ESP on? Ilmeisesti ESP ilmiö on luonteeltaan jonkinlainen kenttä ja se liittyy jollain lailla maailmankaikkeuden syvärakenteeseen. QED:ssä todellisuus ja materi/energia itsessään ovat kenttäilmiöitä eli ESP lienee niinden ekstensio. Luultavasti ilmiö liittyy pitkälti universumimme monidimensionaalisuuteen ja siihen miten dimensiot ovat kiertyneet toisiinsa.

ESP ilmiö ilmeisesti voisi myös syntyä niissä tulkinnoissa missä oletetaan, että elämme simuloidussa maailmankaikkeudessa, koska silloin ilmiöt kuten taikuus jne olisivat mahdollisia.
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2013/06/new-theories-of-space-time-laws-of-physics-for-a-holographic-universe.html

Voi olla että UFO ilmiö liittyy vahvasti myös multiversumiin ja osa ufoista voi tulla muista maailmankaikkeuksista (jotka "kelluvat" sellaisessa ei-tilassa jossa on paljon potentiaalisia maailmankaikkeuksia). Ihmistiede ei tunne menetelmää millä voisi näiden oletettujen kuplien välillä liikkua.
http://io9.com/5818008/the-universe-probably-isnt-a-giant-hologram-after-all

Vähän aikaa sitten vielä simuloitua maailmankaikkeutta pidettiin ihan satuna mutta nykyään ainakin jotkut pitävät sitä mahdollisena. Maailmankaikkeus asuu simuloidussa maailmankaikkeudessa sellaisessa paikassa, jossa simulaatio syntyy helposti. Vähän samallalailla kuin tietokoneessa mutta luultavasti maailmankaikkeus ei kuitenkaan pyöri missään varsinaisessa tietokoneessa. Ollaanko tässä jonkinlaisessa virtuaalikoneessa kuten tietokoneissa voi toimia, on mielenkiintoinen mahdollisuus. Käsittääkseni mitään evidenssiä ei ole muuta kuin että mikään ei tee sitä mahdottomaksi filosofisessa mielessä vaikkkakaan suoranaisia todisteita siitä ei ole.
http://www.ashtarcommandcrew.net/forum/topics/how-many-of-these-51-spiritual-awakening-symptoms-do-you-have

tiistai 2. heinäkuuta 2013

Vatikaani ja UFOt

Vatikaanilla epäillään olevan yhteyksiä UFOihin. Oma käsitykseni on että kaikki profeetat (Jeesus, Mohammed, Buddha jne) ovat joko olleet avaruusolentoja tai ovat saaneet opastusta UFOilta.
http://socioecohistory.wordpress.com/2009/05/05/extraterrestrials-tremble-at-the-name-of-jesus/

Eri ajat tulkitsevat ilmiöt erilailla. Aikaisempina aikoina ufot on tulkittu Jumaliksi ja nykyään teknologisen kulttuurin tuotoksiksi.
http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2012/07/entinen-cian-agentti-vahvistaa.html

http://io9.com/5864585/awesome-new-ufo-theory-approaching-comet-is-really-a-borg-cube-from-jesus

http://jesus-walked-on-water.blogspot.fi/2013/02/ufo-how-they-fly.html

http://www.fallenangels-ckquarterman.com/

http://mesikammen.wordpress.com/2013/06/11/pekka-siitoin-jeesus-kristus-ja-juutalainen-rotu/

http://paranormaaliblogi.net/index.php/2013/06/26/alien-mysteries-reedin-perhe/

http://ufomedia.blogspot.fi/2013/03/ufos-contact-has-begun.html

Itse näen pitkälti, että uskonnot ja ufot kietoutuvat yhteen.
In the canonical bible the apostle Judas betrays Jesus in exchange for money by using a kiss to identify him leading to Jesus’ arrest. This apocryphal tale explains that the reason Judas used a kiss, specifically, is because Jesus had the ability to change shape.
“Then the Jews said to Judas: How shall we arrest him [Jesus], for he does not have a single shape but his appearance changes. Sometimes he is ruddy, sometimes he is white, sometimes he is red, sometimes he is wheat coloured, sometimes he is pallid like ascetics, sometimes he is a youth, sometimes an old man …” This leads Judas to suggest using a kiss as a means to identify him. If Judas had given the arresters a description of Jesus he could have changed shape. By kissing Jesus Judas tells the people exactly who he is. [Religious Mysteries: 8 Alleged Relics of Jesus]
http://beforeitsnews.com/paranormal/2013/03/just-the-facts-shape-shifting-jesus-telepathic-ufo-encounter-ricky-ds-bogus-dead-bigfoot-2448810.html

UFOt ovat teknologisen kulttuurin tulkinta ufo ilmiöstä. Ihminen väistämättä tulkitsee havaintoja niiden kulttuuristen konstruktioiden kautta mitä on käytettävissä. Aikanaan ufo teknologiat nähtiin hyvin yksinkertaisina raketteina. UFO ilmiössä on nykyään mukana myös virtuaalitodellisuus.
http://turjalainen.blogspot.fi/2013/07/muinaissuomalainen-tuontiuskontomme.html

 

sunnuntai 23. kesäkuuta 2013

Darwin ja Jeesus

Tämä voidaan nähdä kristillisen kulttuurin symboliksi. "Lying for Jesus" tuntuu olevan koko evankeelisen kulttuurin lujinta ydintä. Se on se perustuspalikka jonka ympärille kaikki muu rakennetaan. Näin ilme on yhtä todellinen kuin monet kerrotut anekdootit. Tässä kohden kääntymiskertomuksista saa hyvän esimerkin"Crackedin" kautta ; Siellä kerrotaan valeesta joka koskee Darwinin kääntymystä kuolinvuoteella. Tarina ilmestyy omakohtaisena elämänkokemuskertomuksena ensimmäistä kertaa vasta monta kymmentä vuotta Darwinin kuoleman jälkeen, henkilön toimesta josta kukaan ei muista nähneensä kyseistä julistajaa. Ja erikoista on myös että Darwinin vaimo oli harras kristitty joka olisi varmasti kertonut mielellään Darwinin kääntymyksestä takaisin uskoon. Darwinin perhe sen sijaan kiisti koko kääntymyksen. Julistajan valinta on ymmärrettävä sitä kautta että Darwin on tärkeä symboli, jonka kohtelu kääntymiskertomuksessa tuo arvoa ja merkitystä heidän omalle asialleen - toki vain klassisen kristittyjen käännytysanekdoottiperinteen mukaan.
http://kupuramiekka.blogspot.fi/2013/06/virkailme.html

http://www.cracked.com/article_20327_5-myths-about-celebrity-deaths-everyone-believes.html

Uskonnoilla ja ufoilla on yhteys. Monet pitävät uskontojen profeettoja ufoilta innoituksensa saaneina.
http://www.nic.fi/~shn/tekstit/ufot.htm

Jeesus myy yhä. Uskonnot ovat nykyisessä ja aikaisemmassa todellisuudessa valtapolitiikan instrumenttejä.
http://nokialainen.blogspot.fi/2012/03/antikristus-muukalaiset-ja-ufot-sopivat.html

http://www.ufofinland.org/index.php?id=3&pid=1182

Luultavasti teknologinen aika luo uudet Jumalat ja Profeetat.
http://www.ufo-blogger.com/2013/06/alien-disclosure-2013-new-wikileaks.html

UFOt aluksineen ovat nimenomaan teknologisen kulttuurin tulkintoja.
http://finnsanity.blogspot.fi/2013/06/suvivirsi-ja-valtionkirkon-poliittinen.html

http://www.religionnewsblog.com/27305/tuesdays-religion-news-briefs-multi-cultural-church

Vanhat uskonnot ovat yleensä käsittääkseni syntyneet pitkälti yhden etnisyyden sisällä pienehköllä alueella eli monet käsitykset ovat olleet jaettuja. Postmoderni maailma asettaa uskonnot uuteen tilanteeseen.
http://exouutiset.blogspot.fi/2011/07/euroopan-eksopolitiikka.html

Ufoillakin yritetään tehdä politiikkaa ja propagandaa. Ainakin osa ns. UFO kanavoijista on maallisen propagandan tekijöitä.
http://teleportaasi.fi/2012/10/taytta-tykitysta-kosmisilla-parapaivilla/

http://salatieto.blogspot.fi/2011/01/kaanteiset-harmaat-osa-1.html