keskiviikko 16. marraskuuta 2011

UFOt, uskonnot ja legendat

UFOt, uskonnot, legendat ja tarut sisältävät samankaltaisia aineksia.
http://juffo.blogspot.com/2011/09/uudet-uskonnot-ja-ufot.html

Vanhoissa tarinoissa on esim. tarinoita maahisista, haltijoista ja muista taruolennoista. Näissä on samankaltaisuuksia uudempien ufotarinoiden kanssa.

"Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa". (1. Joh. 4:1-3).
http://veksi.blogspot.com/2011/03/oikeat-ja-vaarat-henget-saako-niista.html

Avaruusolentoja (tai henkiä) on moneen lähtöön.

Avaruusolennolta on törkeää vaatia Jeesuksen Jumaluuden tunnustamista, koska tuskin mikään laji pitää ihmistä Jumalallisena. Ihminen tuskin on mitenkään poikkeuksellisen hyvä laji muihin verrattuna.
http://www.saunalahti.fi/vpekki/raamattu/prof1.htm

Avaruuslajeja on moneen lähtöön ja rasistinen suhtauminen on hyvin helppoa.
Profetoiminen, jonka lähteenä toimii persoonallinen demoninen henkivalta, saattaa vaikuttaa hämmästyttävän aidolta. Tällaiset profeetat eivät ole lainkaan krisittyjä, tai he ovat uskossaan pahan kerran harhateillä. Kuitenkin he saattavat esiintyä Kristuksen palvelijoina. Valheen henki meni aikoinaan jo kuningas Ahabin vääriin profeettoihin viekoittelemaan kuninkaan kohtalokkaalle sotaretkelle (1. Kun. 22:20-23).
http://www.saunalahti.fi/vpekki/raamattu/prof1.htm

Ihminen ei voi vaatia avaruusolennoilta uskoa omiin harhoihinsa ja kuvitelmiinsa. Raamatun Jumalalla on poliittisia tavoitteita, jotka eivät ole yhteensopivia kaikkien lajien tavoitteiden kanssa. Myöskään ihminen ei voi suhtautua rasistisesti siihen, että mikä on lajin peruspohja, onko se biologinen vai ei-biologinen. Mitenkään ei voida perustella sitä, että ei-biologinen pohjarakenne olisi huonompi kuin biologinen.
http://juffo.blogspot.com/2011/08/galaktiset-superalyt.html

Kehittyneet lajit ovat todennäköisesti kehittyneet aikojen saatossa hyvin kauas alkuperäisestä biologisesta olomuodostaan. Todennäköisesti erilaisia älyn konfiguraatioita voi olla hyvin paljon ja vain osa niistä on luoteeltaan hiilibiologisia. Osa on ehkä joskus ollut mutta kehittynyt pois niistä, toiset eivät ehkä ole koskaan olleetkaan.

Ainakin hiili-, pii ja mahdollisesti energia olentoja voi olla olemassa meidän maailman kaikkeudessamme ja jos teemme oletuksen, että on myös ns. korkeampia ulottuvuuksia, niin niissäkin voi olla elämää. Ilmeisesti monet ns. spirituaaliset olennot tulevat juuri näistä ns. korkeammista ulottuvuuksista ja meidän todellisuudessamme he ovat spirituaalisia heijastumia mutta niillä voi olla materiaalinen pohja omissa ulottuvuuksissaan. Tosin materiaali voi olla varsin erilaista muissa ulottuvuuksissa. Muista ulottuvuuksista ei ole olemassa kokeellista tieteellistä tietoa, teoreettista on kuitenkin jonkun verran.

Energia olennoista on spekuloitu myös tiedemiesten keskuudessa mutta mitenkään laajasti hyväksyttyä niiden olemassa olo edes teoreettisesti ei ole. Aurinko on joskus nähty elävänä energia olentona eikä pelkästään aurinkona. Myös maapallo on joskus nähty elävänä energia olentona. Tietysti näitä on myös käytetty symboolisessa muodossa ilman oletusta todellisesta tietoisuudesta missään mittakaavassa, jota itse pidän elävälle olennolle välttämättömänä. Tosin hyvin modernit näkemykset rinnastavat komputalismin ja tietoisuuden eli niiden kautta myös pilvillä voitaisiin nähdä tietoisuus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti